Onze buurt

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de
regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven
- Mee blijven doen

- Meedoen
- Initiatief nemen

- Ontwikkelen
- Klant

Rol gemeente

- Regelen
- Betalen
- Veel bemoeienis

- Afnemende betrokkenheid
- Minder regels, meer
stimuleren

- Loslaten
- Samenwerken
- Diensten verlenen

Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.

Aandeel in het totaal 19.744.896 23 %