Ons geld

In dit programma geven wij onder meer aan:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
  • welk bedrag we voor onvoorzien hebben opgenomen in onze begroting.

Aandeel in het totaal 8.336.840 10 %

Inleiding

Stand van zaken voorjaar 2017
Er zijn geen nieuwe ontwikkeling over het programma Ons geld. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2017. Onder het kopje financiën zijn wel mutaties opgenomen en verklaard.
Programma Ons geld Programmabegroting 2017

Doelen en resultaten